☘️ Konbanwa minasan ❤️❤️⭐ Hôm nay cùng Miwa đột nhập lớp tiế... [facebook]

2021.03.02

☘️ Konbanwa minasan ❤️❤️
Hôm nay cùng Miwa đột nhập lớp tiếng Nhật của thầy Nakano và các bạn học viên nhí nè ?????
? Dù chỉ mới học được 3 tháng nhưng các bạn đã rất nỗ lực và phản xạ tốt khi giao tiếp với người bản xứ ????

リンク元: facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る