☘️☘️Để dùng trợ từ đúng cách thì các bạn nhớ học cả cụm từ t... [facebook]

2021.02.21

☘️☘️Để dùng trợ từ đúng cách thì các bạn nhớ học cả cụm từ thay vì học riêng lẻ từng từ một nha.
Ví dụ: Thay vì học một từ 立ちます (Đứng) thì học luôn cả cụm 場所(ばしょ)に立ちます (Đứng ở đâu)

--------
?Đăng Kí Tham Gia Học Tiếng Nhật Với Miwa Ngay Bây Giờ Nào

1人、、「LÝ DO BẠN BỎ TRỢ TỪ KHI NÓI TIẾNG NHẬT Để nói chuyện giống người Nhật Vì quên cách sử dụng trợ từ」というテキストの画像のようです
リンク元: facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る