?CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐI HỌC LẠI CHƯA NÈ ????☘️ Các lớp ... [facebook]

2021.02.18

?CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐI HỌC LẠI CHƯA NÈ ????
☘️ Các lớp Hàn - Nhật tại Miwa sẽ bắt đầu đi học lại vào ngày 23/02/2021 nhé ?
☘️ Đừng quên đăng kí khoá học để được bốc thăm trúng thưởng Voucher khoá học lên tới 1.000.000 nhé ?

、「Miwa Japanese School THÔ”NG BÁO: 23/02 CÁC LỚP ĐI HỌC LẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MIWA TIẾNG NHẬT- TIẾNG HÀN Thông báo: Ngày 23/02/2021 tất cả các lớ»›p Hàn-Nhật tại Trung tâm Ngoại Ngũ Miwa sẽ bắt đầu Ä‘i học lại. -Trân trọng TRƯỚC TẾT SAU TẾT」というテキストのマンガのようです
リンク元: facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る