?Kì thi Năng lực Nhật ngữ Nat test đã cận kề rồi ????☘️... [facebook]

2021.02.03

?Kì thi Năng lực Nhật ngữ Nat test đã cận kề rồi ????
☘️Các bạn đã chuẩn bị hành trang kiến thức cho mình chưa???
☘️Cùng Miwa học thành ngữ tiếng Nhật nhé ??

"石の上にも三年"...
Cách đọc:

いしの上にもさんねん( gần giống với: CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM )

?どんな辛いものても、辛抱(しんぼう)強くやれば報われる。
Dù có vất vả đến mấy thì nếu bạn kiên trì và mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ được đền đáp ❤️❤️❤️❤️

、「Đây là mắt tôi khi ôn thi tới 5 giờ sáng @迷惑神店大赏」というテキストの画像のようです
リンク元: facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る