TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG thi tuyển các đơn hàng tháng 10,11/2020 _... [Facebook]

2020.10.08

TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG thi tuyển các đơn hàng tháng 10,11/2020
_____________________________
✔️Đơn hàng: Cần 09 Nữ NN cà chua trong nhà kính
* Tuổi: 18 ~ 30T, cao 154 ~ 156 cm, nặng 43 kg
* Địa điểm: Kumamoto...
*LCB : 132,000 Yên
* Ngày thi: 19~ 21/10/2020 và 26 ~ 30/10/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
___________________________
✔️Đơn hàng: Cần 02 Nam đh chống thấm trần nhà, tường
* Tuổi: 20 ~ 26T, cao 163 cm, nặng 54 kg
* Địa điểm: Kangawa
*LCB : 170,000 Yên
* Ngày thi: 16 ~ 20/10/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
___________________________
✔️Đơn hàng: Cần 02 Nữ Đóng gói túi
* Tuổi: 20 ~ 25T, cao 154 cm, nặng 45 kg
* Địa điểm: Kanagawa
* Ngày thi: 18 ~ 23/10/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
___________________________
✔️Đơn hàng: Cần 02 Nam may
* Tuổi: 22 ~ 35T, cao 163 cm, nặng 55 kg
* Địa điểm: Toyama
*LCB : 150,305 Yên
* Ngày thi: 30/10/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
* Tuyển TTS Nam đã hết hạn HDLD 3 năm đang ở NB và Việt Nam.
___________________________
✔️Đơn hàng: Cần 03 Nam đh Gia công Tấm kim loại
* Tuổi: 20 ~ 28T, cao 164 cm, nặng 55 kg
* Địa điểm: Mie
*LCB : 143,664 Yên
* Ngày thi: dk 22/10/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
___________________________
✔️Đơn hàng: Cần 05 Nữ Đóng gói bánh Koroke
* Tuổi: 19 ~ 26T, cao 153 cm, nặng 43 kg
* Địa điểm: Ehime
*LCB : 145,000 Yên
* Ngày thi: 10/11/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
___________________________
✔️Đơn hàng: Cần 03 Nữ Chế biến hành
* Tuổi: 18 ~ 25 T, cao 154 cm, nặng 43 kg
* Địa điểm: Ehime
*LCB : 140,000 Yên
* Ngày thi: dk 23 ~ 27/11/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
___________________________
✔️Đơn hàng: Cần 05 Nữ đh Chế biến thực phẩm cơm hộp
* Tuổi: 18 ~ 30T, cao 153 cm, nặng 43 kg
* Địa điểm: Miyagi
*LCB : 142,000 Yên
* Ngày thi: 04 ~06/11/2020
* Phỏng vấn: Qua Skype
.
𝑵𝑯𝑨𝑵𝑯 𝑻𝑨𝒀 Đ𝑨̆𝑵𝑮 𝑲𝒀́ Đ𝑬̂̉ Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑯𝑼̛𝑶̛̉𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪 𝑪𝑯𝑬̂́ Đ𝑶̣̂ 𝑼̛𝑼 Đ𝑨̃𝑰
𝑻𝑶̂́𝑻 𝑵𝑯𝑨̂́𝑻
𝐓𝐌𝐃𝐒 𝐂𝐇𝐈 𝐍𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆
𝐓𝐎̀𝐀 𝐃𝟑, 𝐊𝐇𝐔 𝐊𝐓𝐗 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐍𝐎̂𝐍𝐆 𝐋𝐀̂𝐌 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆
𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐇𝐄̣̂ 𝐓𝐔̛ 𝐕𝐀̂́𝐍 : 𝟎𝟗𝟖𝟗.𝟐𝟏𝟐.𝟓𝟔𝟕 Đ𝐎̂̃ 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐓𝐇𝐈̣𝐍𝐇

画像に含まれている可能性があるもの:空、海、屋外、水、自然
リンク元: Facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る