Tết Trung Thu - trao gửi ân tình! Hằng năm mỗi dịp Trung Thu... [Facebook]

2020.10.02

Tết Trung Thu - trao gửi ân tình!

Hằng năm mỗi dịp Trung Thu đến là Trung Tâm TMDS Bắc Giang lại có cơ hội để tổ chức cho các Giáo viên, nhân viên và các học viên một buổi Trung Thu đầm ấm và tràn ngập tiếng cười👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦

リンク元: Facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る