💥💥 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧?... [Facebook]

2020.06.17

💥💥 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉
✨🌟Bạn nào cần học nhớ lưu lại nhé . Chúc các bạn may mắn và thành công nhé

#𝐓𝐌𝐃𝐒𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩_𝐱𝐮𝐚̂́𝐭_𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮_𝐥𝐚𝐨_đ𝐨̣̂𝐧𝐠 #𝐱𝐤𝐥𝐝
#𝐭𝐮̛̀_𝐯𝐮̛̣𝐧𝐠_𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠_𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭

リンク元: Facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TEL:(84)24-22147150

CALENDERカレンダー

  • 2020å¹´09月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

CATEGORYカテゴリ

NEWニュース

TOPに戻る