🏡#TMDS_trúng_tuyển #Xuất_khẩu_lao_động_Nhật_Bản #Xklđ 💥Chú... [Facebook]

2020.02.22

🏡#TMDS_trúng_tuyển #Xuất_khẩu_lao_động_Nhật_Bản #Xklđ
💥Chúc mừng em Yến đã xuất sắc trúng tuyển đơn hàng Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, sự kiên trì và chuyên tâm học tập hoàn thiện bản thân của em đã nhận được những trái ngọt đầu tiên. Phía trước còn nhiều thử thách nhưng hãy thật cố gắng và vững tin em nhé! Nhật Bản đang chờ em!🇯🇵
📞XKLĐ Nhật Bản: 0️⃣9️⃣8️⃣8️⃣ 5️⃣7️⃣8️⃣ 1️⃣3️⃣8️⃣

画像に含まれている可能性があるもの:3人、座ってる(複数の人)、室内
画像に含まれている可能性があるもの:1人以上、立ってる(複数の人)、靴
リンク元: Facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る