??Tuyển dụng 2 nữ pha chế đồ uống tokutei gino ??Đảm báo... [Instagram]

2021.12.22
??Tuyển dụng 2 nữ pha chế đồ uống tokutei gino ??
Đảm báo không cọc không phí.
Có hoa hồng % từ đồ uống bán được. Tăng lương định kỳ hàng năm. Có hỗ trợ nhà ở, phí đi lại.
Inbox để được tư vấn chi tiết ??

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://www.gurutto-asia.com/detail/2755/job-detail-158.html


#とくていぎのう #特定技能 #特定 #特定活動 #tokuteigino #tokuteiginou #tokuteiginouvisa #tokuteiginouprogram #japan #japanese #kynangdacdinh #kỹnăngđặcđịnh

リンク元: Instagram
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る