Thông tin về kỳ thi tokuteiginou sẽ được bên trang Gurutto a... [Facebook]

2021.11.10
Thông tin về kỳ thi tokuteiginou sẽ được bên trang Gurutto asia bên mình sẽ cập nhập liên tục, các bạn đang có ý định thi hãy theo dõi trang Facebook bên mình nhé

Ngoài cung cấp lịch thi, thông tin, các câu hỏi liên quan đến tokutei ginou bên mình còn giúp các bạn tìm được công việc mà không phải tốn chi phí

1. TOKUTEI GINOU NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Link : https://vn.gurutto-asia.com/topics/65/

2. TOKUTEI GINOU LĨNH VỰC SẢN XUẤT
Link : https://vn.gurutto-asia.com/topics/91/

3. TOKUTEI GINOU NGÀNH KHÁCH SẠN
Link : https://vn.gurutto-asia.com/topics/53/

4. TOKUTEI GINOU NGÀNH HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG
Link : https://vn.gurutto-asia.com/topics/47/

5. TOKUTEI GINOU NGÀNH NHÀ HÀNG
Link : https://vn.gurutto-asia.com/topics/46/

6. TOKUTEI GINOU LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Link : https://vn.gurutto-asia.com/topics/72/

Có thay đổi gì mới về lịch thi bên mình sẽ cập nhập nhanh nhất có thể.
?????????????????????
リンク元: Facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る