Hello cả nhà??Các bạn đang có ý định thi tokutei ginou ngà... [Facebook]

2021.10.21
Hello cả nhà??
Các bạn đang có ý định thi tokutei ginou ngành nhà hàng thì đăng kí vào tháng 11 nhé.
Do tình hình dịch vẫn còn nên thí sinh thi bị hạn chế, các bạn chú ý đăng kí sớm nhé.

Lệ phí là 7000 yên (bao gồm thuế)

Bên m có tài liệu về kì thi các bạn nào có nhu cầu thì bên m sẽ gởi
Kể các câu hỏi liên quan đến cách đăng ký cũng như tìm việc nhé
Bên mình không thu phí bất kể dịch vụ nào nhé??

Dưới là lịch thi của các tỉnh và link về kì thi dành cho các bạn quan tâm??
https://vn.gurutto-asia.com/topics/46/
リンク元: Facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TEL:024-983-7107

CALENDERカレンダー

  • 2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

CATEGORYカテゴリ

NEWニュース

TOPに戻る