📣🌺🌾Thông báo của cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Nhật‼... [FACEBOOK]

2021.03.26

📣🌺🌾Thông báo của cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Nhật‼️

👉Thông báo được quyết định vào ngày hôm nay, các bạn có thể được chấp nhận gia hạn thêm 6 tháng của visa hoạt động đặc định dạng 1 năm 😍‼️

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️

...
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る