📣🌺🌾Đây là thông báo của Bộ ngoại giao Nhật‼️👉Ngày 18 thá... [FACEBOOK]

2021.03.19

📣🌺🌾Đây là thông báo của Bộ ngoại giao Nhật‼️
👉Ngày 18 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã quyết định Đối sách Biện pháp biên giới mới.

🌸🌸🌸Các biện pháp xử lý dưới đây sẽ tiếp tục được thực hiện:
Tạm dừng nhập cảnh với loại Business trucks và Residence trucks...
Tạm dừng nhập cảnh mới với tất cả các quốc gia, khu vực
Tạm dừng các xử lý đặc biệt với trường hợp trở về nước sau khi đi công tác, tái nhập cảnh với tất cả các quốc gia, khu vực

👉Thông tin này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/3/2021 ( theo giờ Nhật Bản)

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️

https://www.anzen.mofa.go.jp/…/pcwideareaspecificinfo_2021C…

テキストの画像のようです
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る