📣🌺🌾 Từ ngày 1 tháng 3, sẽ tổ chức kỳ thi tiếng Nhật JFT-B... [FACEBOOK]

2021.01.23

📣🌺🌾 Từ ngày 1 tháng 3, sẽ tổ chức kỳ thi tiếng Nhật JFT-Basic trong nước Nhật‼️

👉 Cho dù không có N4, nếu đậu kỳ thi này thì các bạn thỏa mãn điều kiện tiếng Nhật của visa kỹ năng đặc định 1.

Thời hạn bắt đầu đăng ký của kỳ thi vào tháng 3 là : ngày 1/2/2021

...

🌸Các bạn hãy đăng ký thi kỳ thi này nhé!

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/

🍀🍀🍀 Đây là giáo trình có ích cho việc chuẩn bị kỳ thi JFT-Basic.

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/support/index.html

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る