📣📣📣 “Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Chính phủ Nhật Bản đã quy... [FACEBOOK]

2021.01.14

📣📣📣 “Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định Đối sách Biện pháp biên giới mới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19).” ‼️‼️‼️

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr…/20210113corona_vn.html…

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る