📣🌺🌾Đây là thông báo từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.... [FACEBOOK]

2021.01.09

📣🌺🌾Đây là thông báo từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

👉 Điểm quan trọng: Trường hợp từ Việt Nam đến Nhật Bản:

Từ ngày 09/01/2021, phải xét nghiệm kiểm tra Dịch bệnh Corona tại sân bay.

...

Từ ngày 13/1/2021, các bạn được yêu cầu nộp giấy chứng nhận xét nghiệm được tiến hành xét nghiệm và cấp trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh Việt Nam.

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0108_vn.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る