📣📣📣 THÔNG BÁO CỦA CỤC XUẤT NHẬP CẢNH‼️ Từ ngày 15/2/2021,... [FACEBOOK]

2021.01.06

📣📣📣 THÔNG BÁO CỦA CỤC XUẤT NHẬP CẢNH‼️

Từ ngày 15/2/2021, để xin tư cách visa “kỹ năng đặc định” thì CẦN PHẢI NỘP bảng danh sách người tiến cử (giấy tiến cử) ‼️‼️‼️

👉Trường hợp chuyển đổi trong nước Nhật thì sẽ xin ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản....
(Đối với thực tập sinh hoặc du học sinh Việt Nam đang ở Nhật muốn chuyển đổi qua visa “kỹ năng đặc định”.

Để biết thêm chi tiết thì mọi người hãy xem ở link đính kèm bên dưới nhé:

http://www.moj.go.jp/…/polic…/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

https://vnembassy-jp.org/…/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%8…

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る