📣🌺🌾Đây là thông báo từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Theo thông... [FACEBOOK]

2020.12.28

📣🌺🌾Đây là thông báo từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Theo thông báo này, từ ngày 28/12/2020 đến cuối tháng 1/2021 Nhật Bản từ chối các nhập cảnh mới của người nước ngoài trên tất cả các quốc gia và khu vực.

👉Tuy nhiên, từ Việt Nam nhập quốc vào Nhật Bản KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG‼️‼️‼️

...

Các bạn hãy tham khảo nhé!

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る