📣🌺🌾 ĐÃ CÓ CÔNG BỒ VỀ LỊCH THI CỦA KỲ THI TAY NGHỀ ĐẶC ĐỊN... [FACEBOOK]

2020.12.05

📣🌺🌾 ĐÃ CÓ CÔNG BỒ VỀ LỊCH THI CỦA KỲ THI TAY NGHỀ ĐẶC ĐỊNH SỐ 1 CỦA NGÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Ở NHẬT‼️‼️‼️

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Thời hạn đăng ký dự thi lần thứ 1: Từ PM 15:00 ngày 9/12/2020 (thứ tư) ~  PM5:00, ngày 14/12/2020 (thứ hai)
Thời hạn trả tiền phí dự thi lần thứ 1: Đến trước ngày 17/12/2020 (thứ năm)

...

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Thời hạn đăng ký dự thi lần thứ 2: Từ AM 10:00 ngày 19/12/2020 (thứ bảy) ~  PM5:00, ngày 21/12/2020 (thứ hai)
Thời hạn trả tiền phí dự thi lần thứ 2: Đến trước ngày 24/12/2020 (thứ năm)

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Ngày phát hành phiếu báo danh dự thi: Cuối tháng 12
Ngày công bố kết quả: Giữa tháng 2/2021
Lịch trình chi tiết về ngày giờ thi, địa điểm thì các bạn hãy xem file đính kèm bên dưới nhé!

https://otaff1.jp/insyoku/

https://otaff1.jp/gaisyoku/

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る