📣🌺🌾Cách xử lý liên quan đến người nước ngoài gặp khó khăn... [FACEBOOK]

2020.12.02

📣🌺🌾Cách xử lý liên quan đến người nước ngoài gặp khó khăn trong việc trở về nước ĐÃ CÓ BẢNG TIẾNG VIỆT đăng tải trên trang của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
、「(3) Thu trinh bày ly do (Xem mãu tai đây.)」というテキストの画像のようです
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る