📣🌺🌾CÁCH XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GẶP KHÓ KHĂN... [FACEBOOK]

2020.12.01

📣🌺🌾CÁCH XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TRỞ VỀ NƯỚC.
👉Sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2020

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
NHỮNG BẠN ĐANG LÀ VISA NGẮN HẠN...
👉Được phép gia hạn thêm.
‼️‼️‼️ Nếu được công nhận gặp khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt ở Nhật thì ĐƯỢC PHÉP LÀM THÊM trong vòng 28 h một tuần.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
NHỮNG BẠN ĐANG LÀ VISA THỰC TẬP SINH, HOẠT ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH
👉 Được phép chuyển đổi sang visa hoạt động đặc định (6 tháng, được phép làm việc)

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
NHỮNG BẠN ĐANG LÀ VISA DU HỌC SINH, có nguyện vọng làm việc:
👉 Được phép chuyển đổi sang visa hoạt động đặc định (6 tháng, được phép làm thêm trong vòng 28 h một tuần)

‼️‼️‼️Cách xử lý này đã có sự thay đổi từ ngày 19/10 là KHÔNG TÍNH THỜI ĐIỂM TỐT NGHIỆP, KHÔNG KỂ LÀ ĐÃ TỐT NGHIỆP HAY CHƯA.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
NHỮNG BẠN ĐANG Ở LOẠI VISA KHÁC:
👉 Được phép chuyển đổi sang visa hoạt động đặc định (6 tháng, không được phép làm việc)
‼️‼️‼️ Nếu được công nhận gặp khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt ở Nhật thì ĐƯỢC PHÉP LÀM THÊM trong vòng 28 h một tuần.

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る