📣🌺🌾Tổ chức OTIT đã lập ra Facebook và Twitter để tiến hàn... [FACEBOOK]

2020.08.21

📣🌺🌾Tổ chức OTIT đã lập ra Facebook và Twitter để tiến hành tập hợp kiến thức chung về các biện pháp của tổ chức hoặc những thông tin liên quan đến chế độ thực tập sinh kỹ năng. 😍

🌸Đầu tiên là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, và các ngôn ngữ khác cũng lần lượt được dịch ra và đăng lên.
Các bạn hãy tham khảo nhé!

...
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る