📣🌺🌾Số lượng nhận được tư cách lưu trú “ kỹ năng đặc định”... [FACEBOOK]

2020.11.03

📣🌺🌾Số lượng nhận được tư cách lưu trú “ kỹ năng đặc định” mà văn phòng tôi đã làm thủ tục đã vượt qua hơn 200 bạn ‼️‼️‼️😍
👉Nhờ ơn trời, TỈ LỆ ĐẬU VISA100% ĐƯỢC DUY TRÌ‼️‼️‼️😎

🌸🌸🌸Từ bây giờ về sau cũng vậy, với phương châm CHÂN THÀNH, TIN CẬY, NHANH CHÓNG toàn thể nhân viên sẽ tiếp tục tận tâm cống hiến mỗi ngày để trở thành chiếc cầu nối tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, nên mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ ạ‼️‼️‼️🙇‍♂‍🙏

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る