📣🌺🌾 VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GỠ BỎ LỆNH: LÀ ĐỐI TƯỢNG CẤM NHẬP CẢ... [FACEBOOK]

2020.10.31

📣🌺🌾 VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GỠ BỎ LỆNH: LÀ ĐỐI TƯỢNG CẤM NHẬP CẢNH VÀO NHẬT VÀO NGÀY 30/10.

👉 Từ ngày 1/11 biện pháp xử lý biên giới khi nhập cảnh, về nước Nhật sẽ thay đổi như dưới đây, xin hãy lưu ý:

Bất kể quốc tịch gì, khi nhập quốc, trở về nước từ khu vực khác, không cần phải xét nghiệm PCR khi nhập quốc Nhật.

...

Trường hợp người nước ngoài mới nhập cảnh, hoặc tái nhập cảnh Nhật, trước khi nhập cảnh đến trong vòng 72h, không cần phải nộp giấy chứng nhận PCR đã kiểm tra về bệnh truyền nhiễm Virut Corona chủng mới khi nhập quốc Nhật. ( Trừ trường hợp “Business Track” và người công tác ngắn hạn tại Nhật)

Mọi người hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️

https://www.mofa.go.jp/mof…/press/release/press4_008919.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る