📣🌺🌾Thực tập sinh muốn ở Nhật và chuyển ngang qua kỹ năng ... [FACEBOOK]

2020.10.29

📣🌺🌾Thực tập sinh muốn ở Nhật và chuyển ngang qua kỹ năng đặc định thì nếu không làm thủ tục miễn đóng lưu lương, hay không trả lương hưu thì rất là vất vả.

Mọi người hãy chú ý nhé‼️‼️‼️

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る