📣📣📣Các bạn muốn làm việc bằng visa kỹ năng đặc định ! Các... [FACEBOOK]

2020.10.22

📣📣📣Các bạn muốn làm việc bằng visa kỹ năng đặc định ! Các nhà tuyển dụng muốn tuyển dụng ! Với chức năng là chiếc cầu nối này, sự kiện kết nối sẽ được tổ chức cho các công ty muốn tuyển dụng người nước ngoài bằng visa đặc định, và người nước ngoài muốn làm việc bằng visa kỹ năng đặc định.

👉Về thủ tục thì G8 sẽ hỗ trợ chu đáo. Các bạn hãy thoải mái liên lạc để được tư vấn nhé‼️‼️‼️

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る