📣🌺🌾CÁCH XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GẶP KHÓ KHĂN... [FACEBOOK]

2020.10.20

📣🌺🌾CÁCH XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TRỞ VỀ NƯỚC.

Những bạn đang có tư cách lưu trú là “du học sinh” , trường hợp có nguyện vọng làm việc:
👉 Được phép chuyển qua tư cách “Hoạt động đặc định” (6 tháng, được phép làm thêm một tuần trong vòng 28h)

...

Cách xử lý này đã có sự thay đổi từ ngày 19/10 là KHÔNG TÍNH THỜI ĐIỂM TỐT NGHIỆP, KHÔNG KỂ LÀ ĐÃ TỐT NGHIỆP HAY CHƯA.

‼️‼️‼️Lưu ý: những bạn là từng có tư cách “Du học sinh” hiện tại đang ở tư cách “Lưu trú ngắn hạn”, tư cách “Hoạt động đặc định” (gặp khó khăn về nước, không có thể tìm kiếm việc làm, chuẩn bị về nước) cũng là đối tượng được xét.

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る