📣🌺🌾 “Từ ngày 1/10, những bạn có tư cách lưu trú chẳng hạn... [FACEBOOK]

2020.09.29

📣🌺🌾 “Từ ngày 1/10, những bạn có tư cách lưu trú chẳng hạn như nhân sự cần thiết trong kinh doanh của tất cả các nước, khu vực; du học sinh; visa gia đình v.v. thì được phép nhập cảnh với điều kiện có đoàn thể, công ty tiếp nhận có thể đảm bảo biện pháp phòng chống dịch”
Mọi người hãy tham khảo nhé‼️

http://www.moj.go.jp/content/001326711.pdf…

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る