📣🌺🌾 Mục 1 của phần(2) được thêm vào ngày 7/9 (2) Người n... [FACEBOOK]

2020.09.08

📣🌺🌾 Mục 1 của phần(2) được thêm vào ngày 7/9

(2) Người nước ngoài gặp khó khăn trong việc trở về nước, hoặc không đảm bảo có chuyến bay về nước, do bị hạn chế di chuyển, hay đóng cửa khẩu cùng với ảnh hưởng lan rộng của dịch Virut Corona chủng mới, trong đó có thực tập sinh kỹ năng đã hoàn thành thực tập kỹ năng theo kế hoạch. ( là đối tượng mới được thêm vào ngày 7/9/2020)

😍👉 Người gặp khó khăn trong việc trở về nước là người đã hoàn thành thực tập kỹ năng thì, vì đã có tra...u dồi có kỹ năng cần thiết trong nghiệp vụ kỹ năng đặc định thì có thể bắt đầu được chuyển việc sang công ty khác.

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る