📣📣📣Những năm gần đây, vì các tổ chức tội phạm đã dùng lời... [FACEBOOK]

2020.08.18

📣📣📣Những năm gần đây, vì các tổ chức tội phạm đã dùng lời lẽ ngon ngọt để kêu gọi bỏ trốn, và giới thiệu công việc, hay có trường hợp thực tập sinh bị lôi kéo vào nhiều hình thức phạm tội khác nhau, nên các bạn thực tập sinh hãy chú ý trang bị kiến thức để không bị lôi kéo vào những chuyện như vậy nhé.
(Đây là tờ phích bằng tiếng Nhật được đăng trên “thông báo” của tổ chức Otit)
https://www.otit.go.jp/g/4ML6LErEQu71&i=rT2

👉Lần tới tôi xin được đăng bản dịch ra các thứ tiếng sau.

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る