📣🌺🌾Liên quan đến cách xử lý về đơn xin gia hạn tư cách lư... [FACEBOOK]

2020.08.17

📣🌺🌾Liên quan đến cách xử lý về đơn xin gia hạn tư cách lưu trú của thực tập sinh kỹ năng, cách xử lý đã có một số thay đổi, nên tôi xin thông báo‼️‼️‼️

👉 Những điểm dưới đây, phần chữ màu đỏ ở tờ thứ nhất “VỀ CÁCH XỬ LÝ TƯ CÁCH LƯU TRÚ CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI LÂY NHIỄM NHANH CHÓNG CỦA DỊCH VIÊM PHỔI DO VIRUS CORONA CHỦNG MỚI”, có bản dịch tiếng Việt đính kèm.

🌹🌹🌹Thêm vào đó, 2 tài liệu dưới đây cũng đã có thay đổi, nên tôi xin gộp chung lại thông báo luôn.

...

“Thông báo dành cho những bạn là thực tập sinh kỹ năng từ Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh”
( phần trong dấu ※ ở mục 1)
“※ Visa Hoạt động đặc định ( 6 tháng, có thể làm việc) thì chỉ dành cho người làm công việc giống với công việc trước đây, (hoặc trong trường hợp không tìm được công việc giống với công việc trước đây) thì có thể làm công việc có tính liên quan với công veiecj trước đây.
※ “Visa Hoạt động đặc định ( 6 tháng, không thể làm việc) thì không thể làm việc, nhưng có thể tìm công việc mới. Khi tìm được công việc mới thì có thể chuyển đổi sang visa Hoạt động đặc định ( 6 tháng, có thể làm việc)
※ Khi tìm công việc mới, nếu thỏa điều kiện, thì có thể nhận trợ cấp bảo hiểm lao động ( trợ cấp căn bản)”

“Về câu hỏi thường được hỏi liên quan đến dịch virut Corona chủng mới (công khai) ”
( Phần nội dung liên quan đến là câu hỏi Q3-2 đã được thêm vào)

Trường hợp của A3-2 Q3-1, trong trường hợp không tìm được công ty tiếp nhận có công việc giống với công việc trước đây đã làm với visa thực tập sinh, thì nên làm như thế nào là tốt?

→ Trường hợp của A3-2 Q3-1, nếu là công việc liên quan với công việc tương tự với công việc trước đây đã thực tập thì được phép chuyển qua visa Hoạt động đặc định ( 6 tháng, có thể làm việc)
(※)Ngoại trừ những ngành nghề thuộc “mục 7, những ngành nghề khác” trong bảng danh sách ngành nghề của thực tập sinh kỹ năng

Ví dụ:
Trường hợp công việc đã thực tập với tư cách là thực tập sinh là ngành : nông nghiệp trồng trọt, công việc: trồng rau quả trong nhà kính, thì những công việc dưới đây được xem là công việc tương tự, có tính liên quan:

→ “Ngành nghề: nông nghiệp trồng trọt , công việc: làm vườn, trồng rau, trồng cây quả”

→ “ Ngành nghề: nông nghiệp chăn nuôi, công việc: nuôi lợn, nuôi gà lấy trứng, chăn nuôi bò sữa.

Mọi người hãy kiểm tra nhé!

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る