📣🌺🌾TỪ NGÀY 5/8, NHỮNG ĐỐI TƯỢNG DƯỚI ĐÂY SẼ ĐƯỢC TÁI NHẬP... [FACEBOOK]

2020.07.30

📣🌺🌾TỪ NGÀY 5/8, NHỮNG ĐỐI TƯỢNG DƯỚI ĐÂY SẼ ĐƯỢC TÁI NHẬP QUỐC NHẬT‼️

Người mang Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động) đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản cho đến ngày 02/04/2020.

‼️‼️‼️Chi tiết các bạn hãy xem trang web của đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bên dưới nhé!

...
写真の説明はありません。
画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る