📣📣📣HƯỚNG DẪN VỀ KỲ THI ĐẶC ĐỊNH SỐ 1 TRONG NƯỚC NHẬT CỦA ... [FACEBOOK]

2020.07.13

📣📣📣HƯỚNG DẪN VỀ KỲ THI ĐẶC ĐỊNH SỐ 1 TRONG NƯỚC NHẬT CỦA NGÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

🌸🌸🌸
Thời hạn đăng ký dự thi lần thứ 1: Từ AM 10:00 ngày 3/8/2020 (thứ hai) ~  PM5:00, ngày 7/8/2020 (thứ sáu)
Thời hạn trả tiền phí dự thi lần thứ 1: Đến ngày 14/8/2020 (thứ 6)

...

🌸🌸🌸
Thời hạn đăng ký dự thi lần thứ2: Từ AM 10:00 ngày 18/8/2020 (thứ ba) ~  PM5:00, ngày 20/8/2020 (thứ năm)
Thời hạn trả tiền phí dự thi lần thứ 1: Đến ngày 24/8/2020 (thứ 2)

Ngày phát hành phiếu báo danh dự thi: Cuối tháng 8
Ngày công bố kết quả: Đầu tháng 10
Lịch trình chi tiết về ngày giờ thi, địa điểm thì các bạn hãy xem file đính kèm bên dưới nhé!

https://otaff1.jp/insyoku/

https://otaff1.jp/gaisyoku/…

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る