📣🌺🌾HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TRỢ CẤP, TIỀN HỖ TRỢ NGHỈ... [FACEBOOK]

2020.07.10

📣🌺🌾HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TRỢ CẤP, TIỀN HỖ TRỢ NGHỈ VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CORONA CHỦNG MỚI

🌸Những bạn thỏa 2 điều kiện chính dưới đây có thể nhận trợ cấp số tiền bằng 80 % số tiền lương trước khi nghỉ việc (tối đa lương ngày 11,000 yên) ứng với số ngày nghỉ thực tế:

①Người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nghỉ việc bởi chỉ thị của chủ doanh nghiệp, trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 30/9 năm 2020 ...
② Người không nhận được tiền lương liên quan đến nghỉ việc (trợ cấp nghỉ việc)

🌸Đối tượng: Học sinh, sinh viên làm thêm, thực tập sinh, nhân viên phái cử còn hợp đồng, người mới tốt nghiệp và được tuyển dụng từ tháng 4/2020

🌸Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy liên hệ hỏi trung tâm hỗ trợ của Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi, Xã hội nhé!
Số điện thoại: 0120-221-276, Thứ 2~thứ 6: từ 8:30~20:00 / Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ từ 8:30~17:15

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る