📣🌺🌾Nếu bạn đạt đủ các điều kiện thì cho dù bạn ch... [FACEBOOK]

2020.07.07

📣🌺🌾Nếu bạn đạt đủ các điều kiện thì cho dù bạn chỉ là thực tập sinh kỹ năng đi chăng nữa bạn cũng có thể nhận được trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp. 💰💰💰

🌸Đối tượng
Thực tập sinh đã bị sa thải trong hoá trình đang thực tập và đang tìm nơi làm việc khác
Thực tập sinh đã mãn hợp đồng thực tập vì gặp khó khăn trong việc về nước buộc phải tìm nơi làm việc.

...

🌸Chi tiết các bạn xem file đính kèm bên dưới nhé!

https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200630-4.pdf…

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る