📣🌺🌾BỘ TƯ PHÁP ĐÃ THÔNG BÁO VỀ “XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BẠ... [FACEBOOK]

2020.06.28

📣🌺🌾BỘ TƯ PHÁP ĐÃ THÔNG BÁO VỀ “XỬ LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BẠN CÓ DỰ ĐỊNH ĐẾN NHẬT BẢN”

🌸1 Đối với các bạn đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, hoặc đối với những bạn đang xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú:

① Đối với các bạn đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú: ...
👉 Thông thường thì có hiệu lực 3 tháng. Nhưng nay với cách xử lý ngoại lệ, thì đối với giấy chứng nhận tư cách lưu trú được cấp từ ngày 1/10/2019 đến ngày 29/1/2021 thì sẽ có hiệu lực 6 tháng tính từ ngày bỏ lệnh cấm hạn chế nhập quốc Nhật hoặc có hiệu lực tới ngày 30/4/2021, cái mốc thời điểm nào đến trước sẽ tính mốc đó.

② Đối với các bạn đang xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú:
👉 Thì công ty tiếp nhận phải nộp giấy giải trình lý do sẽ được xét

🌸2 Đối với các bạn đã rời khỏi Nhật khi đang xin visa và được cho phép tái nhập quốc lại Nhật
👉 Thì người thân hoặc công ty tiếp nhận có thể đại diện nhận thẻ ngoại kiều mới. Và bạn đang rời khỏi Nhật có thể được phép nhập quốc Nhật bởi được cục cho phép tái nhập quốc lại.

🌸3 Đối với trường hợp đã quá hạn visa trong thời gian rời khỏi Nhật, và được cho phép tái nhập quốc lại Nhật

① Đối với các bạn không là đối tượng được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú ( chẳng hạn như visa vĩnh trú…)
👉Thì phải nôp đơn xin ở đại sứ quán Nhật tại nước ngoài

② Đối với các bạn là đối tượng được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú (Chẳng hạn như du học sinh, thực tập sinh kỹ năng, kỹ sư…)
👉Thì cần công ty tiếp nhận làm đơn xin và viết giấy giải trình lý do sẽ được xét.

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る