📣📣📣HÔM NAY, ĐÃ CÓ CÔNG BỒ VỀ LỊCH THI TRONG NĂM 2020 CỦA ... [FACEBOOK]

2020.06.12

📣📣📣HÔM NAY, ĐÃ CÓ CÔNG BỒ VỀ LỊCH THI TRONG NĂM 2020 CỦA KỲ THI TAY NGHỀ ĐẶC ĐỊNH SỐ 1 CỦA NGÀNH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Ở NHẬT!

🌹🌾 Chi tiết về lịch trình của kỳ thi thì sẽ được công bố ở trang web của tổ chức thi khoảng trước 1 tháng khi bắt đầu tiếp nhận. Ngày thi và địa điểm thi có thể sẽ thay đổi.

🌹🌾 Dựa vào tình hình lây nhiễm của dịch bệnh Corona, kỳ thi có thể sẽ bị đình chỉ hoặc tạm hoãn.

...

🌸KỲ THI LẦN THỨ 1:
Bắt đầu tiếp nhận: ngày 3/8 (dự kiến)
Ngày thi: ngày 7/9 ~ 11/9 (dự kiến)
Địa điểm thi (dự kiến): MIYAGI, TOKYO, KANAGAWA, AICHI, OSAKA, FUKUOKA
Ngày công bố kết quả:dự kiến đầu tháng 10

🌸 KỲ THI LẦN THỨ 2 và THỨ 3, các bạn hãy xem tài liệu đính kèm bên dưới.

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る