📣📣📣THÔNG BÁO KHẨN CẤP ‼️‼️‼️ ✅Có một Email gửi đến địa ch... [FACEBOOK]

2020.06.11

📣📣📣THÔNG BÁO KHẨN CẤP ‼️‼️‼️

Có một Email gửi đến địa chỉ Email quản lý của Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Tokyo cảnh báo rằng sẽ đánh bom Cục quản lý xuất nhập cảnh vào lúc 15 giờ 30 phút ngày12 tháng 6, và dọa sẽ gây thương tích cho nhân viên Cục, nên Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh sẽ ngừng mọi hoạt động ở quầy tiếp nhận theo như dưới đây:

Thời gian ngừng mọi hoạt động ở quầy tiếp nhận của Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Tokyo:...
👉Ngừng nguyên ngày thứ 6, ngày 12 tháng 6

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る