Các bạn hãy tham gia vào hiệp hội này và liên lạc hỏi thử nh... [FACEBOOK]

2020.06.07

Các bạn hãy tham gia vào hiệp hội này và liên lạc hỏi thử nhé! Hiệp hội này sẽ giúp đỡ các bạn!!
Các bạn hãy cẩn thận đừng trả nhiều phí cho công ty xuất khẩu lao động, người môi giới, người gửi bạn đi!
Về thực tập sinh kỹ năng, chi phí phải trả cho công ty xuất khẩu lao động thì sẽ theo quy định của pháp luật Việt Nam ( 3,600 đô + phí đào tạo thích hợp)

Vài nét về Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật (IEVJ)

1, VỀ CÁ NHÂN SÁNG LẬP, ỦNG HỘ, CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC

Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật được thành ...lập sau quá trình nửa năm chuẩn bị. Những người Nhật Bản đã và đang sống tại Việt Nam và có tình cảm đặc biệt với Việt Nam đã suy nghĩ về việc cần phải có một cơ chế để thực hiện hoạt động xã hội nhằm bảo vệ quyền của những người Việt Nam, và hơn nữa là bảo đảm lợi ích xã hội và an ninh con người..

Đại diện của những người sáng lập của Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật là ông FUSHIHARA HIROTA, người đã học tiếng Việt từ cách đây 26 năm, tiến sỹ thực hành pháp luật tại Nhật Bản (juris doctor), đã tốt nghiệp Đai học Luật Hà Nội, đã hoàn thành Khóa đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp. Ông đã từng làm phiên dịch cho các hội nghị các cấp giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản, phiên dịch viên cho chương trình thời sự VTV được phát trên Đài Truyền Hình Nhật Bản (NHK) trong vòng gần 10 năm. Sau khi có chuyên ngành về pháp luật, ông làm tư vấn pháp luật và đầu tư cho doanh nghiệp Nhật đến Việt Nam.

Ngoài ra, hiện nay những cơ quan, tổ chức cũng chia sẻ ủng hộ ý tưởng của Dự án. Cụ thể là Dự án thường xuyên có dịp trao đổi với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và chia sẻ cùng tầm nhìn để giải quyết những các vấn đề liên quan. Dự án cũng trao đổi cùng với các thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JCCI), trao đổi cách thức hợp tác với Kokoro, dự án truyền thông tại Nhật Bản được thực hiện bởi tòa báo Mainchi cùng với Hội người Việt Nam tại Nhật Bản. Hơn nữa, Dự án cũng đang nhận được sự ủng hộ của những cá nhân người Nhật khác làm những công việc liên quan đến Việt Nam.

Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật sẽ mở rộng sự hơp tác với các tổ chức, cá nhân ở Nhật Bản đang luôn hỗ trợ bảo vệ quyền của các bạn Việt Nam tại Nhật Bản.

2, CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Hoạt động của Dự án có thể thay đổi và điều chỉnh theo nhu cầu và hoàn cảnh, tuy nhiên các hoạt động chính của Dự án có thể được mô tả như sau:
- Một trong những hoạt động của Dự án Vết xe Hy Vọng Việt Nhật là tìm giải pháp để xây dựng một môi trường công bằng tại Việt Nam dành cho các bạn Việt Nam muốn đi Nhật Bản.

Cụ thể, có những công ty xuất khẩu lao động hay các công ty tư vấn du học và những người môi giới khác (sau đây gọi là các công ty trung gian) có những hành vi bất hợp pháp và hành vi không phù hợp làm hại cho các bạn Việt Nam. Họ không cung cấp thông tin, không bảo vệ các bạn trẻ Việt Nam mà họ chỉ coi các bạn Việt Nam là một nguồn kiếm tiền. Họ nhiều khi có sự gian lận và lừa dối, bóc lột, thu tiền đặt cọc và tiền phạt không hợp pháp. Họ ký hợp đồng không minh bạch, không rõ ràng, không giao biên lai và các chứng từ. Họ giả mạo các tài liệu. Họ buôn bán người lao động bằng visa ngắn hạn. Họ quảng cáo phóng đại, sai sự thật v.v.

Với những tình trạng đó, Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật (IEVJ) đang chuẩn bị hai hoạt động chính:

- Hoạt động chính thứ nhất là xây dựng môi trường tốt trước khi các bạn đi Nhật Bản, trong đó:
+Một là xây dưng lực lượng tình nguyện viên cơ động để cùng giúp các bạn Việt Nam gặp khó khăn và thiệt hại bởi những công ty trung gian như đã nói trên.
+Hai là xây dựng bảng xếp hạng các công ty trung gian theo những tiêu chí và cách đánh giá khách quan và trung lập để giúp các bạn Việt Nam có kim chỉ nam để chọn các công ty trung gian.
Bên cạnh đó, Dự án sẽ thưc hiện các hoạt động truyền thông và khai sáng kiến thức cho các bạn Việt Nam và các phụ huỵnh để năng cao trình độ và làm quen với cách thức bảo vệ quyền lợi và tương lại của mình.

- Hoạt động chính thứ hai là hỗ trợ xây dựng cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định và bền vững cho các bạn đi Nhật Bản về Việt Nam.
Thực tế, những bạn đi Nhật Bản theo tư cách thực tập kỹ năng về Việt Nam thường gặp hoàn cảnh khó khăn để tìm việc làm, xây dựng nghề nghiệp tại Việt Nam. Dự án Vết xe Hy vọng hiểu rằng các bạn Việt Nam đi Nhật Bản về có nhiều cơ hội để có việc làm, tạo việc làm, hoặc phát triển kinh doanh tại quê nhà của mình chính là yếu tố tạo nên ý nghĩa tích cực cho mối quan hệ giao lưu con ngưởi giữa Việt Nam và Nhật Bản. Vì vậy Dư án sẽ tích cực xem xét và thực hiện những biện pháp hỗ trợ các bạn cựu thực tập sinh và các bạn khác đi Nhật Bản về Việt Nam có thể có những cơ hội phát triển cuộc sống và nghề nghiệp thông qua các hoạt động để kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

- VẤN ĐỀ VỀ PHÍA NHẬT BẢN.
Trong những vấn đề xẩy ra với các bạn Việt Nam trong quá trình đi Nhật Bản, có nhiều vấn đề xảy ra bởi nguyên nhân và trách nhiệm của phía Nhật Bản. Có những công ty tiếp nhận và nghiệp đoàn xâm phạm quyền của các bạn Việt Nam bằng những hành vi đối xử trái pháp luật và không công bằng.
Về những vấn đề này, hiện nay có những tổ chức xã hội, luật sư, công đoàn lao động, các chuyên gia tại Nhật Bản tự nguyện và tình nguyện hỗ trợ cho các bạn Việt Nam. Khi Dự án nhận biết những trường hợp khó khăn của các bạn Việt Nam, Dự án sẽ cố gắng tìm cách phối hợp với các bên của Nhật Bản tìm cách bảo vệ quyền của các bạn Việt Nam tại Nhật Bản.

3, HÌNH THỨC PHÁP NHÂN, CHỦ THỂ

Để thực hiện những mực tiêu trên và những kế hoạch hành động cụ thể, ‘Doanh nghiệp Xã hội Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật (IEVJ)’ đã được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi đã lựa chọn hình thức pháp nhân này vì đây là hình thức pháp lý duy nhất để thực hiện hoạt động xã hội tại Việt Nam.

Pháp nhân Doanh nghiệp xã hội Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật đã được đăng ký theo Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội. Theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp xã hội có trách nhiệm thực hiện những hoạt động lợi ích xã hội như đã đăng ký, theo đó, Dự án thực hiện các hoạt động vì bảo vệ quyền lợi của các bạn Việt Nam sẽ và đang và đã sang Nhật Bản và đã về Việt Nam.

Tuy mang hình thức pháp nhân là doanh nghiệp, nhưng vì đây là doanh nghiệp xã hội, hoạt động của dự án sẽ được thưc hiện theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

4, TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Dự án được thực hiện thông qua pháp nhân là Doanh nghiệp xã hội Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật. Vốn điều lệ của các thành viên đóng góp sẽ là số tiền ít ỏi. Dự án sẽ phải bảo đảm kinh phí để chi cho các chi phí thực tế cho các hoạt động, phí thuê văn phòng, các chi phí vật tư, thiết bị, các đồ tiêu hao, phương tiện đi lại, viễn thông liên lạc v.v.

Dự án sẽ kêu gọi các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp và quyến góp cho dự án. Dự án sẽ báo cáo các hoạt động và tình hình thu chi cho các nhà hào tâm cũng nhưng công bố những thông tin về tài chính cho cộng đồng xã hội theo cách thức phù hợp để đảm bảo tính minh bạch về tài chính.

Hoạt động của dự án theo nguyên tác là phi lợi nhuận, hoạt động này được thực hiện bởi những người có tinh thần chia sẻ thời gian và nỗ lực của mình vì lợi ích xã hội và cộng đồng không vì mục đích lợi nhuận. Tất cả số dư giữa thu và chi vào cuối năm sẽ được chuyển vào tiền hoạt động của dự án này cho kỳ sau.

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る