📣🌺🌾 Cho dù các bạn đang là visa “Lưu trú ngắn hạn (90 ngà... [FACEBOOK]

2020.06.05

📣🌺🌾 Cho dù các bạn đang là visa “Lưu trú ngắn hạn (90 ngày) ” ở thời điểm ngày thường trú là 27/4, nếu đổi sang visa “Hoạt động đặc định, 6 tháng” thì CÁC BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC 10 MAN ( tiền trợ cấp cố định đặc biệt) 💰💰💰
Những bạn thấy mình đủ điều kiện, hãy nhanh chóng đổi sang visa “Hoạt động đặc định, 6 tháng”, và nhận tiền trợ cấp nhé!

🌸Đặc biệt là du học sinh, trường hợp các bạn đã đổi sang “Lưu trú ngắn hạn (90 ngày) ” khi trước ngày 27/4 các bạn là visa lưu trú trung dà...i hạn , thì các bạn không thể nhận được 10 man. Vì không còn giấy thường trú nữa. Tuy nhiên, thật là rất vô lý nếu các bạn không còn cách nào khác phải đổi sang visa “lưu trú ngắn hạn”, đã ở Nhật trong khoảng thời gian dài tới thời điểm ngày 27/4 mà không thể nhận được 10 man.
Vì thế, chính phủ Nhật Bản từ bây giờ cho phép đổi qua visa “Hoạt động đặc định, 6 tháng”, cả những bạn đã đăng ký thường trú đã bắt đầu có thể nhận được 10 man ( tiền trợ cấp cố định đặc biệt)

🌸Sau khi chuyển đổi visa, các bạn hãy đến UBND thành phố ở chỗ mình ở, giải thích từ ①~③ như sau: 👉
① Trước ngày 27/4, tôi có giấy thường trú ( cho họ xem thẻ ngoại kiều cũ)
② Tôi đã đổi sang visa “hoạt động đặc định”. Thêm vào đó, bạn có thể có làm giấy thường trú mới.
③ Hãy cho tôi được nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt (10 man)

🍀🍀🍀Nếu như, người ở UBND thành phố bạn ở nói là chưa biết chế độ mới này, bạn hãy cho họ xem file đính kèm bên dưới nhé! 😎😎😎

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る