📣📣 📣Chẳng hạn như các bạn là thực tập sinh kỹ năng trường... [FACEBOOK]

2020.06.05

📣📣 📣Chẳng hạn như các bạn là thực tập sinh kỹ năng trường hợp bị sa thải do ảnh hưởng của dịch Corona chủng mới, các bạn có thể chuyển việc!

🌸Những bạn nào đang gặp khó khăn, hãy liên lạc cho G8 nhé!

🌸G8 có thể cung cấp thông tin về tuyển dụng và cũng như có thể hỗ trợ thủ tục cho các bạn!

...

🌸Thông tin chi tiết, các bạn xem ở đây nhé!
🌹Tiếng Việt:
http://www.moj.go.jp/content/001320758.pdf
🌹Tiếng Nhật dễ hiểu:
http://www.moj.go.jp/content/001320755.pdf

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る