📣📣 📣LỊCH THI LẦN THỨ NHẤT NGÀNH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NĂM 202... [FACEBOOK]

2020.06.04

📣📣 📣LỊCH THI LẦN THỨ NHẤT NGÀNH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NĂM 2020

🌸 Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi: 13:00, thứ tư ngày 10/6/2020~12:00 thứ tư ngày 24/6/2020

🌸 Hội trường thi và ngày dự thi:...
FUKUOKA: ngày 11,12/7
OSAKA: ngày 13/7
NAGOYA: ngày 14,15/7
TOKYO: Ngày 17,18,19/7
NAHA (OKINAWA): ngày 28/7

🌸 Lệ phí thi: 7000 Yên.

🌸Trang đăng ký thi: https://sys.caipt.or.jp/

🌹🌹🌹 CHÚ Ý:
👉Sẽ kết thúc tiếp nhận đăng ký nếu đã đủ số lượng dự kiến. Tuy nhiên, tùy vào tình hình nộp tiền lệ phí thi, có thể sẽ tiếp nhận lại việc đăng ký.
👉 Phải chuyển khoản lệ phí thi trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng ký thi. Quá thời hạn phải trả lệ phí, có chuyển khoản cũng không được dự thi. Và cũng không được trả lại tiền.
👉 Chỉ được đăng ký thi 1 ngày trong cùng một đợt thi.
👉 Không được đổi hội trường thi khi đã đăng ký.
👉Ngày thi sẽ kiểm tra nhiệt độ cơ thể, trường hợp bị sốt hoặc không khỏe sẽ bị đinh chỉ thi.

https://caipt.or.jp/tokuteiginou/entryae/…

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る