📣📣📣 Liên quan đến ngành nông nghiệp và ngành chăm sóc ngư... [FACEBOOK]

2020.05.30

📣📣📣 Liên quan đến ngành nông nghiệp và ngành chăm sóc người già, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể tiếp nhận được, do đó nhu cầu cần người trở nên nhiều hơn!

Các bạn đang ở Nhật, nhất định hãy thi thử kỳ thi này nhé!
Kỳ thi sẽ được tổ chức thường xuyên ở các hội trường thi toàn quốc Nhật!

...

○Bảng biểu lịch trình kỳ thi:
http://ac.prometric-jp.com/common_contents/test-dates.html

○Trang để đăng ký thi
Ngành chăm sóc người già
http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/en/index.html

Ngành nông nghiệp:
http://ac.prometric-jp.com/testlist/agriculture/index.html

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る