Hôm nay, tại buổi họp nghị viện ngày 19, chính phủ Nhật Bản ... [FACEBOOK]

2020.05.19

Hôm nay, tại buổi họp nghị viện ngày 19, chính phủ Nhật Bản đã quyết định thông qua chính sách hỗ trợ nhiều nhất là 20 man cho những học sinh, sinh viên gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch Corona chủng mới.

🌸Đối tượng:
Sinh viên cao học, đại học, cao đẳng, trường nghề, kể cả du học sinh đang theo học ở trường tiếng đang bị giảm thu nhập vì dịch không thể làm việc ở chỗ làm thêm.

...

🌸 Số tiền:
- Đối với học sinh, sinh viên bị giảm nhiều về thu nhập thì được trợ cấp 10 man
- Đối với học sinh, sinh viên có gia đình thuộc dạng được miễn thuế thị dân thì được hỗ trợ thêm 10 man nữa.

🌸 Cách thức:
- Phía nhà trường, sau khi nhận đơn xin hỗ trợ từ học sinh, sinh viên sẽ điều tra tình trạng giảm thu nhập, sau đó sẽ nộp danh sách học sinh, sinh viên là đối tượng được nhận hỗ trợ lên Tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên Nhật Bản( gọi là JASSO)
- JASSO sau khi đã nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ sẽ gửi chuyển khoản tiền mặt cho học sinh, sinh viên.

https://www.nikkei.com/artic…/DGXMZO59275740Z10C20A5MM0000/…

画像に含まれている可能性があるもの:2人
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る