Hôm nay có thông báo mới của cục xuất nhập cảnh! Các bạn hãy... [FACEBOOK]

2020.05.12

Hôm nay có thông báo mới của cục xuất nhập cảnh! Các bạn hãy kiểm tra nhé!

🌸Kéo dài thời gian tiếp nhận đơn
Đối với người đang sắp hết hạn visa trong tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì có thể được gia hạn thêm 3 tháng kể từ ngày hết hạn.

...

🌸 Kéo dài thời gian chờ kết quả
Thời gian nhận kết quả ( đối với trường hợp xin cấp thẻ ngoại kiều ), thông thường thì từ ngày hết hạn tư cách lưu trú sau 2 tháng, nhưng nay được kéo dài thành 3 tháng.

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る