Đây là hệ thống chia sẽ nội dung giáo dục tiếng Nhật do Phòn... [FACEBOOK]

2020.04.08

Đây là hệ thống chia sẽ nội dung giáo dục tiếng Nhật do Phòng ngôn ngữ của Cục Văn Hóa Nhật Bản vận hành, ví dụ như cung cấp tài liệu học tiếng Nhật.

Là tài liệu học tiếng Nhật có tính thiết thực trong đời sống hằng ngày ở Nhật Bản. Các bạn hãy tải về, và tham khảo nhé!

http://www.nihongo-ews.jp/

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る