“ Công ty không được phép đối xử bất lợi với người lao động ... [FACEBOOK]

2020.04.07

“ Công ty không được phép đối xử bất lợi với người lao động nước ngoài hơn người Nhật chỉ vì lý do họ là người nước ngoài, ngay cả khi hoạt động kinh doanh của công ty đang bị ảnh hưởng xấu do virus Corona chủng mới.”

“Khi gặp khó khăn, các bạn hãy liên hệ với Cục Lao động, Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao động, Văn phòng Hellowork gần nhất để được tư vấn.”

https://www.mhlw.go.jp/…/koyou_…/koyou/gaikokujin/index.html

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る