Trong lĩnh vực xây dựng, có 7 loại ngành mới được thêm vào l... [FACEBOOK]

2020.03.01

Trong lĩnh vực xây dựng, có 7 loại ngành mới được thêm vào là ngành của kỹ năng đặc định!
Những ngành mới được thêm vào như sau:
とび:Ngành dựng giàn giáo
建築大工:Ngành mộc
配管:Ngành đặt đường ống...
建築板金:Ngành chế tạo kim loại tấm dùng trong xây dựng
保温保冷:Ngành công việc giữ nóng và giữ lạnh
吹付ウレタン断熱:Ngành phun cách nhiệt Uretan
海洋土木工:Ngành xây dựng dân dụng ở ngoài biển

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る