Đây là bài đăng của NHK WORLD-JAPAN Vietnamese. Mọi người hã... [FACEBOOK]

2020.02.25

Đây là bài đăng của NHK WORLD-JAPAN Vietnamese. Mọi người hãy tham khảo nhé!

"Tại Nhật Bản, chính quyền các địa phương được xác nhận có người bị nhiễm vi-rút corona chủng mới cung cấp dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ cho du khách và người nước ngoài sống ở Nhật.
Các số điện thoại đường dây nóng:
- Tỉnh Okinawa: 0570-050-235 (có tiếng Việt)...
- Tỉnh Osaka: 06-6941-2297 (có tiếng Việt); 06-6773-6533 (có tiếng Việt); 080-1460-7627 và 080-1463-3489 (chỉ có tiếng Trung).
- Tỉnh Kyoto: 075-343-9666 (có tiếng Việt).
- Tỉnh Wakayama: 073-435-5240 (có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tagalog)
- Tỉnh Mie: 080-3300-8077 (có tiếng Việt)
- Thủ đô Tokyo: 03-5285-8181 (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái)
- Tỉnh Saitama: 048-833-3296 (có tiếng Việt)
- Tỉnh Hokkaido: 011-200-9595 (có tiếng Việt)
Thông tin chi tiết về các thứ tiếng và thời gian hoạt động của đường dây nóng ở các địa phương được đăng trong bản tin của NHK WORLD - JAPAN.
Xem chi tiết tại: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/
Xem chi tiết tại: NHK WORLD-JAPAN Vietnamese “

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る