Cục Xuất Nhập Cảnh Nhật đã xem xét lại tư cách để dự thi của... [FACEBOOK]

2020.02.01

Cục Xuất Nhập Cảnh Nhật đã xem xét lại tư cách để dự thi của kỳ thi đặc định trong nước Nhật. Đây là thông báo của Bộ Tư Pháp Nhật. Sẽ được áp dụng cho kỳ thi được tổ chức sau ngày 1 tháng 4.
Từ thông báo của Bộ Tư Pháp, tôi đã làm thử ví dụ sau:

- Người từ trước đến nay chưa từng đến Nhật có thể đến Nhật tham gia dự thi bằng visa ngắn hạn → trở về nước → đậu kỳ thi → nộp xin cấp tư cách lưu trú → được cấp tư cách từ cục Xuất Nhập Cảnh → nộp xin visa → nhập quốc Nhật Bản

...

※ Không được phép ở lại Nhật luôn như thế bằng visa ngắn hạn và nộp xin tư cách lưu trú.

- Từ trước đến nay, thực tập sinh kỹ năng không được phép tham dự kỳ thi kỹ năng đặc định. Từ sau ngày 1 tháng 4 có thể tham gia dự thi. Và nếu đậu kỳ thi này thì được chuyển sang visa kỹ năng đặc định.

Mọi người hãy tham khảo nhé! Nếu có gì không hiểu rõ, hãy đặt câu hỏi nhé!

http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri01_00135.html

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る